Tietosuojaseloste

Mikkelin Eläisuojeluyhdistys ry:n tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

 

 1. Rekisterin nimi

Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n (myöhemmin Mesy) jäsenrekisteri
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n edelleen luovutettujen eläinten omistajarekisteri
Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry:n vapaaehtoistyöntekijöiden henkilötietorekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Mikkelin Eläinsuojeluyhdistys ry, Porrassalmenkatu 69 B, 50100 Mikkeli

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Marja Mäenpää, puheenjohtaja, mikkelinesy@gmail.com
Porrassalmenkatu 69 B, 50100 Mikkeli

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon. Luovutettujen eläinten omistajien rekisteriä käytetään eläinten tatuointi- ja sirutusrekisteröintiin sekä eteenpäin luovutettujen eläinten jatkoseurantaan. Vapaaehtoistyöntekijöiltä kerättäviä tietoja käytetään Mesyn vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseen luottamuksellisesti.

Keräämiämme henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Mesyn omissa rekistereissä markkinoinnin ja tarpeellisen informaation kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Mesyn asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Mesyllä on oikeus julkaista rekisterien sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona omaan käyttöönsä, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja asiakkaille lähetettäviin kirjeisiin tai sähköpostiosoitteistoa Mesyn toimintaan liittyvien asioiden tiedottamiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse Mesylle osoitteeseen mikkelinesy@gmail.com

 1. Rekisterin pitämisen peruste

Yhdistyslaki sekä henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka. Rekisteröityjä voi myös halutessaan ilmoittaa vapaaehtoisesti yhdistyksen omaa käyttöä varten seuraavat tiedot: matkapuhelin, kotipuhelin, sähköposti, syntymäaika ja sukupuoli.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan jäseniltä, vapaaehtoistyöntekijöiksi haluavilta sekä eläinten ottajilta.

 1. Tietojen säilyttämisaika

Jäsenrekisterin tietoja säilytään kaksi kalenterivuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.
Eläinten ottajien rekisteritietoja säilytetään luovutetun eläimen elinaika.
Vapaaehtoistyöntekijöiden tietoja säilytetään niin kauan kun henkilö toimii vapaaehtoisena työntekijänä Mesyllä.

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen puheenjohtaja ja jäsenrekisterin hoitaja.
Eläinten ottajien henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallituksen nimeämät eläinten luovuttajat.
Vapaaehtoistyöntekijöiden tietoja käsittelevät Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry:n nimetty/ nimetyt henkilöt.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot

Osoitetarroja käytetään vain jäsentiedotteiden postitukseen jäsenille kahdesti vuodessa.
Eläinten ottajien tietoja käytetään luovutetun eläimen jatkoseurantaan.
Rekisterin tietoja ei luovuteta Mesyn ulkopuolisille tahoille, pois lukien seuraavissa tapauksissa:

– Lainsäädännön vaatiessa
– Silloin, kun uskomme ja olemme varmistuneet, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

 1. Käyttäjien profilointi

Käyttäjiä ei profiloida.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Henkilöjäsenellä on myös yhdistyslain perusteella oikeus tutustua oman yhdistyksensä jäsenluetteloon. Tämä tapahtuu yhdistyksen jäsenrekisterin käyttäjien kautta. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.

Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin käyttäjälle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä ilman aiheetonta viivästystä.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin ja muiden rekisterien käyttöoikeus on ainoastaan rekisterin käyttöön valtuutetuilla henkilöillä.

Rekisterit ovat tallennettuina sähköiseen muotoon. Niiden tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterien laajat käyttöoikeudet on rajattu Mesyn palveluksessa oleville, asiakastietoja työssään käsitteleville työntekijöille sekä palvelimen ylläpitäjälle.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

 1. Evästeet

Mesy.fi verkkosivuilla käytetään evästeitä (englanniksi Cookies), joiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa kävijäkokemusta sekä kehittää verkkosivuja käyttäjäystävällisemmiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.6.2018

Comments are closed