Hallitus

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Kevätkokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokous, joka on pidettävä lokakuun loppuun mennessä, päättää mm. hallituksen kokoonpanosta, toimintasuunnitelmasta ja jäsenmaksun suuruudesta sekä tulo- ja menoarviosta tulevalle toimintavuodelle.  Yhdistyksen jäsenet kutsutaan koolle julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kuusi – kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi – kaksi varajäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain.

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluvat:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa
 • Jättää tilintarkastajille tilinpäätös vuosittain
 • Esittää kevätkokoukselle toimintakertomus yhdistyksen ja hallituksen toiminnasta edelliseltä vuodelta
 • Esittää syyskokoukselle tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Kutsua yhdistys kokoon ja toimeenpanna sen tekemät päätökset
 • Valita keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 • Vastata yhdistyksen hallussa olevan omaisuuden hoidosta

Katso myös:

Hallituksen jäsenet 2019

 • Jyrki Haapala, puheenjohtaja
 • Satu Törönen, varapuheenjohtaja
 • Katja Valjakka, sihteeri
 • Sohvi Anttila
 • Tiiu Järvensivu
 • Marja Mäenpää
 • Juha Saarinen

Hallituksen varajäsenet:

 • Risto Pöyry
 • Marjo Laatikainen

Rahastonhoitaja Anneli Liukkonen

Comments are closed