Hallitus

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Kevätkokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä, päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Syyskokous, joka on pidettävä lokakuun loppuun mennessä, päättää mm. hallituksen kokoonpanosta, toimintasuunnitelmasta ja jäsenmaksun suuruudesta sekä tulo- ja menoarviosta tulevalle toimintavuodelle.  Yhdistyksen jäsenet kutsutaan koolle julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu kuukausittain.

Yhdistyksen hallituksen tehtäviin kuuluvat:

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa
 • Jättää tilintarkastajille tilinpäätös vuosittain
 • Esittää kevätkokoukselle toimintakertomus yhdistyksen ja hallituksen toiminnasta edelliseltä vuodelta
 • Esittää syyskokoukselle tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Kutsua yhdistys kokoon ja toimeenpanna sen tekemät päätökset
 • Valita keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
 • Vastata yhdistyksen hallussa olevan omaisuuden hoidosta

Katso myös:

Hallituksen jäsenet

 • Riitta Karppinen
 • Riitta Kekkonen
 • Jenni Kerminen
 • Marjut Kuosma, sihteeri (puh 040 5157246, E-mail marjut.kuosma(AT)gmail.com)
 • Jarmo Lautamäki, varapuheenjohtaja
 • Anneli Liukkonen, rahastonhoitaja
 • Marja Mäenpää
 • Salla Kokko, puheenjohtaja

Hallituksen varajäsenet:

 • Virve Väisänen
 • Tapio Hakkarainen

Comments are closed